Zyski banków

Czy stopy procentowe mają znaczenie w kredytach gotówkowych?

Poruszanie się po rynku kredytowym wymaga znajomości podstawowych zasad kształtowania kosztów w zobowiązaniach. W obecnych warunkach funkcjonowania branży oprocentowanie nominalne jest limitowane do racjonalnych kwot. Oczywiście kredyty gotówkowe uzależnia też polityka monetarna nadzorowana przez Narodowy Bank Polski (NBP). Czy wzrost lub spadek stóp procentowych ma duże znaczenie z perspektywy drobnego, krótkoterminowego kredytobiorcy.