Czy stopy procentowe mają znaczenie w kredytach gotówkowych?

Poruszanie się po rynku kredytowym wymaga znajomości podstawowych zasad kształtowania kosztów w zobowiązaniach. W obecnych warunkach funkcjonowania branży oprocentowanie nominalne jest limitowane do racjonalnych kwot. Oczywiście kredyty gotówkowe uzależnia też polityka monetarna nadzorowana przez Narodowy Bank Polski (NBP). Czy wzrost lub spadek stóp procentowych ma duże znaczenie z perspektywy drobnego, krótkoterminowego kredytobiorcy.

Do czego służą w ogóle stopy procentowe w gospodarce?
Narodowy Bank Polski dba o to, aby inflacja nie przekroczyła założonych w strategii poziomów. Przy zawyżonej inflacji trzeba podnosić stopy procentowe, aby nieco schłodzić gospodarkę. Takie działanie podnosi automatycznie zyski banków detalicznych, a także firm pożyczkowych, które dopasowują się do nowych warunków podpisywania umów. Na wysokich stopach procentowych cierpi natomiast kredytobiorca, szczególnie długoterminowy. A co z kredytobiorcami krótkoterminowymi? Akurat przy kredytach gotówkowych pierwsze wahania stóp procentowych nie mają większego znaczenia. Warto raczej przyjrzeć się opłatom dodatkowym, czyli prowizjom, kosztom ubezpieczenia, czy przelewów, lub wypełnij prosty-wniosek.pl/ i czekaj na telefon.

Manipulowanie potrzebami oszczędnościowymi i kredytowymi społeczeństwa
Pomimo niskich stóp procentowych obowiązujących w gospodarce od mniej więcej dziesięciu lat dalej daje się zauważyć zawyżanie kosztów pozaodsetkowych w niektórych firmach pożyczkowych, czy bankach detalicznych. Stopy procentowe pokazują wyraźnie perspektywy rozwoju cyklu koniunkturalnego. Po trzykrotnym podniesieniu stóp procentowych zgodnie z literaturą inwestycyjną można się spodziewać załamania na rynku kapitałowym, czyli na giełdach światowych. Nadmierne oprocentowanie skłania raczej do zahamowania konsumpcji, do oszczędzania na lokatach bankowych, do szybkiego spłacania dotychczasowych zobowiązań. W erze niskich stóp procentowych natomiast jest większy nacisk na kredytowanie nawet najdrobniejszych potrzeb, aby pobudzić po prostu podstawowe wskaźniki makroekonomiczne.

Krótkoterminowy kredytobiorca jest bezpieczny przy podpisywaniu umowy
Krótkoterminowy kredytobiorca nie powinien martwić się przesadnie polityką monetarną. Przy kwotach pożyczek gotówkowych rzędu 1000 – 2000 złotych nawet dość znaczące podniesienie stóp procentowych nie ma wielkiego znaczenia. Oczywiście koszty się podnoszą, a tym samym aspekt analizy zdolności kredytowej, ale nieznacznie. Najlepiej, żebyś dbał o stabilny poziom dochodów i poznawał od czasu do czasu komunikaty pochodzące od Rady Polityki Pieniężnej. Aktualnie w Polsce RPP wskazuje, że stopy procentowe nie zostaną podniesione przez najbliższe lata, prawdopodobnie 2 – 3. To zależy przede wszystkim od inflacji i innych wskaźników, ale szanse na bardzo niskie stopy procentowe są wyraźne. Długoterminowy kredytobiorca musi niestety monitorować stopy procentowe, aby nie narazić się na większe koszty zobowiązania.