Najważniejsze zalety kredytów gotówkowych

Zadłużenie gospodarstw domowych w kraju jest bardzo popularną perspektywą. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się kredyty gotówkowe dostępne w bankach detalicznych, a także prywatnych firmach pożyczkowych. Na czym polega najważniejszy potencjał pożyczek gotówkowych z perspektywy kredytobiorcy? W artykule poznasz najważniejsze zalety podpisania tego typu umowy kredytowej, natomiast gdy jesteś już posiadaczem kredytu gotówkowego, w dodatku nie jedno to zajrzyj na 17 Banków i dowiedz się więcej o konsolidacji.

Wyznaczniki jakości kredytu gotówkowego

Przede wszystkim kredyt gotówkowy jest coraz bardziej dostępny, nawet dla osób o średnich dochodach miesięcznych. Firmy pożyczkowe, tzw. parabanki, instytucje pozabankowe specjalizują się w obsłudze niewielkich kwot (chwilówki), co pozwala na doraźne zadłużenie gospodarstwa domowego w razie wystąpienia drobnych problemów ekonomicznych. Chwilówka to szczególny rodzaj pożyczki gotówkowej spłacanej w przeciągu kilku tygodni, do 45 maksymalnie, z możliwością przedłużania terminu spłaty (zazwyczaj usługa płatna). Kredyty gotówkowe charakteryzują się bardzo dobrym oprocentowaniem, do tego limitowanym w zakresie kształtowania kosztów pozaodsetkowych. Kredytobiorca nie musi się obecnie obawiać, że przy podpisywaniu umowy kredytowej straci praktycznie cały majątek. Tak zdarzało się niestety jeszcze kilka lat temu. Rynek kredytów gotówkowych jest prawnie uregulowany. Czuwa nad nim Narodowy Bank Polski, a także Komisja Nadzoru Finansowego, czy nawet Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który monitoruje nieuczciwe podmioty. Na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru finansowego znajdziesz natomiast aktualne alarmy dotyczące firm pożyczkowych, często działających na granicy prawa. Kredyty gotówkowe to nie tylko niskie oprocentowanie, ale z reguły brak zabezpieczenia majątkowego. Oczywiście brak zabezpieczenia majątkowego zachodzi tylko przy dobrej zdolności kredytowej. Kredytobiorca, który takiej zdolności nie posiada musi przygotować się na kontakt z żyrantem, na podpisanie weksla in blanco, na wpis do hipoteki, czy na inne formy ochrony umowy kredytowej. Kredytodawca nie może zgodnie z przepisami narażać się na nadmierną ekspozycję ryzyka.

Wahania polityki monetarnej nie szkodzą popularności kredytów gotówkowych

Kredyty gotówkowe wyróżniają się niewielką korelacją do polityki monetarnej (zmiany wysokości stóp procentowych) przez Narodowy Bank Polski. Zdarza się to cyklicznie zgodnie z uwarunkowaniami cyklu koniunkturalnego. Niskie, czy wysokie stopy procentowe raczej nie szkodzą popularności zadłużenia krótkoterminowego. Różnorodność podmiotów obsługujących kredyty gotówkowe to też bardzo ważna zaleta. Konkurencja z czasem kształtuje znacznie lepsze oferty i dopasowuje się do potrzeb konkretnej grupy docelowej. Kredyt gotówkowy nie wymaga potwierdzenia celu, ani specjalnej zdolności kredytowej. Wystarczy średni dochód, a nawet zatrudnienie w oparciu o umowę o dzieło, czy zlecenie. Grunt, aby współpracować tylko z wiarygodnym pracodawcą. Co myślisz o zaletach kredytów gotówkowych?