Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny- co to takiego.

Każdy z nas, kto decyduje się na kredyt chciałby, aby był on w pełni bezpieczny. Dokładnie to samo jest w przypadku lokat bankowych. Deponując pieniądze w banku chcemy mieć pewność, że ich nie utracimy, kiedy zdarzy się sytuacja, w której bank ogłosi upadłość. Właśnie w tym celu został utworzony Bankowy Fundusz Gwarancyjny. BFG pomaga również w sytuacjach, które zagrażają upadłości banku. Instytucja ta została powołana na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z 1994 roku. Zadania Funduszu Gwarancyjnego są dosyć proste. Ma on za zadanie gwarantować środki pieniężne jakie mamy zgromadzone w bankach i są one objęte obowiązkowym systemem gwarantowania do kwoty jaka została określona odrębną ustawą. Fundusz ma również za zadanie pomóc finansowo tym bankom, które są w trudnej sytuacji i grozi im utrata wypłacalności. Ma również pomagać w procesach łączenia się banków zagrożonych z silniejszymi bankami. Fundusz ma również za zadanie analizować i gromadzić informacje o bankach, które są objęte systemem gwarantowania.

Finansowanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny finansowany jest z kilku różnych źródeł. Zalicza się do niego opłaty roczne jakie wnoszą banki objęte systemem gwarancyjnym. Takie opłaty są obowiązkowe. Fundusz finansowany jest także z kwot jakie przekazywane są z Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych. Kwoty te pochodzą od podmiotów, które system gwarantowania obejmuje. Źródłem finansowania funduszu są również dochody z pożyczek jakie ten Fundusz udziela, a także środki jakie udaje mu się uzyskać z zagranicznej pomocy. Środki z dotacji udzielonych z budżetu państwa oraz środki jakie udziela Narodowy Bank Polski również są źródłami finansowania Funduszu Gwarancyjnego. Dzięki tej instytucji jako deponenci mamy gwarancję wypłaty naszych środków do wysokości jaką określa ustawa. Obecnie jest to kwota do stu tysięcy. Mając taką kwotę w banku, który ogłosił upadłość Fundusz daje nam sto procent gwarancji zwrotu naszych środków. W przypadku, kiedy kwota ta przekracza sto tysięcy euro, ale nie jest wyższa od 22500 euro mamy gwarancję zwrotu 90% naszych pieniędzy. Suma powyżej 22500 euro nie jest objęta gwarancją. W tym przypadku bank nie gwarantuje nam zwrotu środków. Jaki z tego wniosek? Bardzo prosty. Mając bardzo dużo pieniędzy lepiej jest założyć kilka kont bankowych w różnych bankach. Wszystkie na raz nie upadną, a my będziemy mieć gwarancję zwrotu naszych pieniędzy w razie kryzysowej sytuacji w banku.