Ubezpieczenia kredytu hipotecznego.

Kredyt hipoteczny jest obecnie jednym z popularniejszych kredytów jakie są dostępne na rynku. Jego wzięcie wiąże się z koniecznością wykupienia ubezpieczenia. Jeżeli jest to kredyt na większą kwotę może być nawet konieczne wykupienie kilku takich ubezpieczeń. Każde dodatkowe ubezpieczenie zwiększa koszta takiego kredytu. Zanim w księdze wieczystej zostanie wpisana hipoteka na daną nieruchomość trzeba wykupić tak zwane ubezpieczenie pomostowe. Księga wieczysta jest niczym innym jak rejestrem zawierającym wszystkie prawne informacje na temat danej nieruchomości. Zawsze składa się ona z czterech rozdziałów. W pierwszym oznacza się nieruchomość i wpisuje jej własności. W drugim rozdziale znajdują się wpisy odnośnie użytkowania wieczystego. Rozdział trzeci obejmuje wpisy ograniczonych praw rzeczowych, ale bez hipoteki. Do wpisania hipoteki przeznaczony jest rozdział czwarty. Do tego, aby nieruchomość mogła być zabezpieczeniem, w księdze musi znaleźć się informacja, że osoba która pożycza pieniądze od banku przeznacza tą nieruchomość jako zastaw w razie jakby tego kredytu nie spłacił. Do czasu zanim zostanie wpisana hipoteka zabezpieczeniem jest właśnie ubezpieczenie pomostowe. Najczęściej bank pobiera je w formie marży jaka jest powiększona o oprocentowanie kredytu i jej wartość wynosi około jednego procenta. Może być też opłacone z góry. Im szybciej uda się załatwić formalności związane z księgą wieczystą tym mniejsze będą koszta takiego ubezpieczenia. Ryzykiem związanym z ubezpieczeniem pomostowym obarczony jest kredytobiorca. Ubezpieczenie pomostowe najczęściej pobiera się co miesiąc z konta kredytobiorcy lub opłaca od razu. W niektórych przypadkach kwotę ubezpieczenia pomostowego trzeba wpłacić z własnej kieszeni i nie zostanie ono doliczone do wartości kredytu. W momencie, kiedy do księgi wieczystej zostanie wpisana hipoteka wówczas bank zaprzestanie pobierać od nas ubezpieczenia pomostowego. Po otrzymaniu informacji z sądu, że taki wpis został wykonany wystarczy udać się z pismem do banku i zaprzestanie ona naliczać nam dodatkowe opłaty z tytułu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie niskiego wkładu.

Innym ubezpieczeniem kredytu hipotecznego jest ubezpieczenie niskiego wkładu. Jak sama nazwa może nam wskazywać ubezpieczenie to ponoszą osoby, które nie wnoszą własnego wkładu jaki wymagany jest bank. Taki wkład obecnie wynosi aż 20% wartości nieruchomości na jaką brany jest kredyt. Kwota jakiej brakuje do kupna nieruchomości musi być ubezpieczona. Taką składkę pobiera się z góry za okres od trzech lat do lat pięciu i jej koszt w skali roku równy jest jednemu procentowi. Składka jest opłacana do czasu aż osiągniemy minimalny wkład własny jakiego wymagał od nas bank. Nieruchomość jaka będzie stanowiła zabezpieczenie kredytu także musi być ubezpieczona. Można ją bardzo często ubezpieczyć również w banku. W niektórych przypadkach banki chcą dodatkowego zabezpieczenia. Jest nim cesja z ubezpieczenia na życie jakie posiada kredytobiorca. Takie ubezpieczenie najczęściej muszą mieć osoby, które są starsze, samotne lub jako jedyne mają rodzinę na utrzymaniu. Można wykupić specjalne policy NNW, a także zabezpieczyć się od ryzyka ewentualnej utraty pracy. Takie dodatkowe zabezpieczenia nie są co prawda obowiązkowe, ale dzięki nim można obniżyć nieco marżę kredytową. Jednorazowa wpłata jaką bank może pobrać za brak własnego wkładu może być dla kredytobiorcy bardzo dużym obciążeniem. Wpłacając co miesiąc ubezpieczenie nie musimy od razu wpłacać tak dużej kwoty. Należy jednak mieć na uwadze, że będziemy ją przez kilka lat spłacać.