Czym jest kredyt i do kogo jest skierowany?

Kredyt to określenie znane wszystkim, ale nie zawsze do końca orientujemy się w tej tematyce.

Kredyt jest to rodzaj pożyczki pobieranej w banku na jakiś określony cel oraz na określony procent. Kredyt otrzymuje się na jakiś czas, jednak w czasie jego trwania trzeba go spłacać. Można zaciągnąć kredyt na kilkadziesiąt dni, a można też wziąć go na kilkadziesiąt lat, na przykład dwadzieścia pięć. Z kredytu korzyści ma nie tylko kredytobiorca, ale również bank, ponieważ w czasie trwania kredytu naliczane jest wynagrodzenie do banku w postaci odsetek. Po kredyt obecnie sięgają nie tylko starsze osoby i małżeństwa, ale również osoby, które pragną studiować. Decydują się oni wówczas na tak zwany kredyt studencki. Banki mają przygotowaną niezwykle atrakcyjną ofertę dla studentów, bowiem gwarantują im przede wszystkim niezwykle niskie oprocentowanie, ponieważ część odsetek finansuje państwo. Tutaj znajdziecie najtańszy kredyt wejdź i sprawdź gdzie oferują najlepsze pożyczki.

O taki kredyt mogą ubiegać się wszyscy studenci, niezależnie od ten czy chodzą do szkoły publicznej czy prywatnej, a także niezależnie od tego, jaki rodzaj studiów prowadzą. Taki kredyt otrzymuje się na cały rok studencki i maksymalnie można go pobierać przez sześć lat. Dzięki takiemu kredytowi młodzi ludzie mogą zdobyć niezwykle wysokie wykształcenie, które z pewnością odbije się na ich przyszłości. Banki mają przygotowane niezwykle atrakcyjne kredyty również dla pozostałych osób. Klienci mogą zdecydować się na kredyt hipoteczny, lombardowy, bankowy, obrotowy, konsumpcyjny, inwestycyjny czy też towarowy. Statystyki pokazują, że obecnie ludzie najczęściej sięgają po kredyty hipoteczne i wówczas otrzymane pieniądze przeznaczają na zakup mieszkania. Osoby, które decydują się na taki kredyt zazwyczaj jego spłatę rozkładają na kilka lub kilkanaście lat. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto jednak sprawdzić, jaka będzie całkowita cena kredytu razem z oprocentowaniem. Wiele osób zaciąga taki kredyt w innej walucie, ponieważ wtedy oprocentowanie kredytu jest zazwyczaj niższe. Kredyty bankowe pełnią różnorodne funkcję. Zalicza się do nich funkcję kreatywną, która polega na tworzeniu pieniądza, funkcję płatniczą polegającą na umożliwieniu kredytobiorcy zapłacenia płatności swoim wierzycielom, funkcję kontrolną, wynikającą z trybu jego udzielania przez bank, a także funkcję finansową, która polega na stworzeniu możliwości sfinansowania przedsiębiorstwom określonych przedsięwzięć związanych z prowadzoną działalnością.

Przed udzieleniem klientowi kredytu banki przeprowadzają zawsze analizę zdolności kredytowej. Wtedy to następuje określenie czy dochody osoby wnioskującej o kredyt są na poziomie, który wystarczyłby na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem osób, które zawsze się utrzymywało oraz dodatkowo regularną spłatę kredytu oraz wszystkich składek wymaganych ubezpieczeń. Przy wyliczaniu zdolności finansowej bierze się właśnie pod uwagę liczbę osób pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy, koszty utrzymania mieszkania oraz inne tym podobne wydatki. Mile widziana w banku jest stała umowa o pracę kredytobiorcy, ponieważ bank ma pewności, że klient będzie miał z czego spłacać zaciągniętą należność. Dzisiaj jednak banki mają coraz łagodniejsze przepisy jak mowa o uzyskaniu kredytu, przede wszystkim dla swoich klientów. Niezwykle często bowiem zdarza się, iż banki nie wymagają zaświadczeń, tylko obliczają kwotę, jaką mogą danemu klientowi pożyczyć na podstawie historii wpływów na jego konto. To na pewno dla wielu osób, zwłaszcza tych które regularnie dostają pensję dobra wiadomość. Zazwyczaj bowiem w tego typu sytuacji mogą liczyć przede wszystkim na znacznie niższe koszty związane z zaciąganiem kredytu, jak oprocentowanie czy też prowizja za jego udzielenie.